Αποφάσεις Ισολογισμού – Απολογισμού Δήμου Νέας Προποντίδας

Αποφάσεις Ισολογισμού – Απολογισμού Δήμου Νέας Προποντίδας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://et.diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=decisionType:%22%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%E2%80%93%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%22&fq=organizationUid:%226210%22&sort=recent&wt=xls
Δημιουργός ΣΜΑΡΩ ΚΑΛΠΑΚΗ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΜΑΡΩ ΚΑΛΠΑΚΗ
Last Updated Δεκέμβριος 7, 2017, 11:38
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 7, 2017, 11:18