Αποφάσεις Λοιπών Ατομικών Διοικητικών Πράξεων Διεύθυνσης ΝΠΔΔ

Περιλαμβάνει τις Αποφάσεις Λοιπών Ατομικών Διοικητικών Πράξεων Διεύθυνσης ΝΠΔΔ όπως αναρτώνται στην διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΝΠΔΔ
Last Updated Οκτώβριος 11, 2018, 12:19
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 11, 2018, 12:13