Αποφάσεις Μίσθωσης και Άδειας Λειτουργίας Θαλάσσιων Υδατοκαλλιεργειών

Αποφάσεις Μίσθωσης Θαλάσσιας Έκτασης και Άδειας Λειτουργίας Υδατοκαλλιεργειών (Ιχθυοκαλλιέργειες, Οστρακοκαλλιέργειες)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου
Υπεύθυνος Συντήρησης Πέτρος Χήρας
Last Updated Ιούνιος 2, 2018, 07:37
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 22, 2016, 10:06