ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΓΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΓΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΚΑΠ,ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτριος Γαλάνης
Last Updated Μάρτιος 23, 2016, 11:54
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 23, 2016, 11:51