Αποφάσεις Προέδρου περί Ατομικών Δοικητικών Πράξεων Δημοτικό και Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου

Αποφάσεις Προέδρου περί Ατομικών Δοικητικών Πράξεων ΝΠΔΔ Δημοτικό και Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=decisionType:%22%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%A0%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3%22&page=0&fq=organizationUid:%2252730%22&fq=unitUid:%2285962%22
Last Updated Νοέμβριος 17, 2015, 09:32
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 17, 2015, 09:32