Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Α' Βάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, που έχουν αναρτηθεί στο σύστημα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Ράλλης Απόστολος
Υπεύθυνος Συντήρησης Ράλλης Απόστολος
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2017, 10:04
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2017, 10:00