Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης Πετρούπολης

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, που έχουν αναρτηθεί στο σύστημα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Ράλλης Απόστολος
Υπεύθυνος Συντήρησης Ράλλης Απόστολος
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2017, 10:08
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2017, 10:07