Αποφάσεις συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής

Αποφάσεις συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Last Updated Νοέμβριος 2, 2018, 11:28
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 2, 2018, 11:27