Απόφαση Δ.Σ. ΟΠΑΘ Δήμου Πεντέλης για τα τέλη και χρεώσεις των αθλητικών και πολιτιστικών υπηρεσιών

Απόφαση Δ.Σ. ΟΠΑΘ Δήμου Πεντέλης για τα τέλη και χρεώσεις των αθλητικών και πολιτιστικών υπηρεσιών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΝΠΔΔ ΟΠΑΘ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΝΠΔΔ ΟΠΑΘ
Last Updated Μάιος 26, 2017, 08:20
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 2, 2017, 11:28