Ετήσιοι απολογισμοί πεπραγμένων του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το σύνολο δεδομένων περιέχει τους απολογισμούς των εκτελεσμένων εργασιών του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Μελετών & Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Μελετών & Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος
Last Updated Φεβρουάριος 2, 2017, 12:28
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 21, 2015, 10:52