Αποτελέσματα Μετρήσεων Ποιότητας Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

Αποτελέσµατα µετρήσεων της ποιότητας παροχής της Καθολικής Ταχυδροµικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) όσον αφορά την Αλληλογραφία Εσωτερικού Α’ Προτεραιότητας και τη ∆ιεθνή Αλληλογραφία Α΄ Προτεραιότητας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Postal_Services_n/Universal_Service/Quality/
Δημιουργός Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής
Last Updated Οκτώβριος 30, 2015, 11:12
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 30, 2015, 10:58