Κατάλογος διαθέσιμου εξοπλισμού & υλικών (αρχείο αποθήκης) του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

Το σύνολο δεδομένων περιέχει επικαιροποιημένες καταστάσεις του διαθέσιμου εξοπλισμού και των υλικών του Αυτοτελές Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 3, 2017, 12:44
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 27, 2015, 09:39