Αποζημίωση Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων

Ανασυγκρότηση της Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων. Αίτηση αποζημίωσης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%97%CE%9D%CE%A9-%CE%98%CE%91%CE%A5
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΓΚΑΣ
Last Updated Ιανούαριος 16, 2017, 10:44
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 16, 2017, 10:38