Αρχαιολογικές Ζώνες του Δήμου Ηρακλείου

Πολύγωνα χαρακτηρισμών αρχαιολογικών ζωνών. Περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με την απόφαση και το ΦΕΚ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.heraklion.gr
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:38
Δημιουργήθηκε Μάιος 8, 2017, 11:15