Αρχεία αποτελεσμάτων μεταθέσεων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο μετατιθέμενων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Α’ Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
Υπεύθυνος Συντήρησης Μαρία Κανελλοπούλου
Έκδοση 1.0.2016
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:32
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 20, 2017, 11:46