Αρχεία Στατιστικών μεταθέσεων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις μεταθέσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ποσοστά ικανοποίησης, στοιχεία ανά κλάδο ειδικότητα κτλ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Α’ Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
Υπεύθυνος Συντήρησης Μαρία Κανελλοπούλου
Έκδοση 1.0.2016
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:33
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 20, 2017, 11:54