ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1977-1997 (1980-1990). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ – Αρχεία-Ν.Ροδόπης
Υπεύθυνος Συντήρησης Μαρία Φερφέλη
Last Updated Δεκέμβριος 27, 2016, 07:38
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 19, 2016, 11:35
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC