ΑΡΧΕΙΟ 3 ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΡΧΕΙΟ 3ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1986 - 2007). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ – Αρχεία-Ν.Ροδόπης
Υπεύθυνος Συντήρησης Μαρία Φερφέλη
Last Updated Δεκέμβριος 27, 2016, 07:41
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 22, 2016, 07:44
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC