ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ. 2018

Αναλυτικά στοιχεία αιτήσεων χωρίς τα προσωπικά στοιχεία των αιτούντων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα ΣΤ’ Εφαρμογών Γραμματειών Έρευνας & Τεχνολογίας, Δια βίου μάθησης & Νέας Γενιάς
Υπεύθυνος Συντήρησης Ειρήνη Θεοδώρου
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 20, 2019, 11:07
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 20, 2019, 11:06