ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΑ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2018

Πλήθος καταρτιζομένων που απέκτησε Β.Ε.Κ. ανά Δ.Ι.Ε.Κ. και ειδικότητα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα ΣΤ’ Εφαρμογών Γραμματειών Έρευνας & Τεχνολογίας, Δια βίου μάθησης & Νέας Γενιάς
Υπεύθυνος Συντήρησης Ειρήνη Θεοδώρου
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 21, 2019, 09:28
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 21, 2019, 09:27