ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΕΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΕΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ (1900 - 1990). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ – Αρχεία-Ν.Ροδόπης
Υπεύθυνος Συντήρησης Μαρία Φερφέλη
Last Updated Δεκέμβριος 27, 2016, 07:46
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 19, 2016, 12:21
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC