Αρχείο βλαβών των απορριμματοκιβωτίων

Το αρχείο περιέχει έγγραφα για τις βλάβες που παρουσιάζουν τα απορριμματοκιβώτια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Τμήμα Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
Last Updated Δεκέμβριος 18, 2019, 06:24
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2019, 06:24