ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ  (1916 -1942). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης Γεώργιος
Last Updated Δεκέμβριος 21, 2016, 10:20
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2016, 09:29