ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ (1930 - 1941). Εργαλείο έρευνας . ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Κυκλάδων. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Κυκλάδων
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης, Γεώργιος
Last Updated Δεκέμβριος 20, 2018, 11:14
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 17, 2018, 13:18