ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ (1890-1989). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ-ΚΥ, Τμήμα Γενικού Ευρετηρίου. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων. Το αρχείο είναι ψηφιοποιημένο και τα ψηφιακά αντίγραφα διαθέσιμα στο http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=585169

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - ΚΥ, Τμήμα Γενικού Ευρετηρίου
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης Γεώργιος
Last Updated Δεκέμβριος 20, 2016, 13:49
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 20, 2016, 13:49