ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (1924-1991). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης, Γιώργος
Last Updated Δεκέμβριος 4, 2017, 14:04
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 4, 2017, 14:03
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC