ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ (1977-2002). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λέσβου. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λέσβου
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης Γεώργιος
Last Updated Απρίλιος 5, 2017, 07:35
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 15, 2016, 13:15