ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ (1881 - 1889). Εργαλεία έρευνας . ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λάρισας . Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λάρισας
Υπεύθυνος Συντήρησης Τσούρη, Γεωργία
Last Updated Δεκέμβριος 15, 2017, 10:43
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 15, 2017, 10:42