ΑΡΧΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (1919-1961). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης, Γεώργιος
Last Updated Δεκέμβριος 5, 2017, 09:40
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 5, 2017, 09:39
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC