Αρχείο επιχειρησιακού σχεδιασμού 2015-2019 τμήματος Προγραμματισμού και ανάπτυξης

Το σύνολο δεδομένων περιέχει πίνακες ανά πηγή χρηματοδότησης, δείκτες, προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα δράσεων κλπ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα προγραμματισμού και ανάπτυξης
Υπεύθυνος Συντήρησης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΓΑΛΙΟΥ
Last Updated Ιούνιος 14, 2017, 11:12
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 14, 2017, 11:07