Αρχείο γενικής αλληλογραφίας τμήματος αποτελεσματικότητας και ποιότητας

Το σύνολο δεδομένων περιέχει αρμοδιότητες ,επιστολές προσκλήσεις κλπ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Last Updated Ιούνιος 14, 2017, 11:19
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 14, 2017, 11:18