Αρχείο κατάρτισης TUV, ΙΝΕΠ τμήματος αποτελεσματικότητας και ποιότητας

Το σύνολο δεδομένων περιέχει έγγραφα για επιμόρφωση υπαλλήλων , στελεχών της διοίκησης κλπ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Last Updated Ιούνιος 14, 2017, 11:41
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 14, 2017, 11:35