ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Αναλυτικά στοιχεία των εγγεγραμμένων (τυπικά προσόντα, εμπειρία, περιφερειακή ενότητα)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα ΣΤ’ Εφαρμογών Γραμματειών Έρευνας & Τεχνολογίας, Δια βίου μάθησης & Νέας Γενιάς
Υπεύθυνος Συντήρησης Ειρήνη Θεοδώρου
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 20, 2019, 11:14
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 20, 2019, 11:13