ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ (1930-1939). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης, Γιώργος
Last Updated Δεκέμβριος 5, 2017, 09:02
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 5, 2017, 09:02
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC