ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Last Updated Νοέμβριος 15, 2018, 08:32
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 22, 2017, 09:34