ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (SINGLE MARKET SCOREBOARD), ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης Σωτήριος Παπαδάκος
Last Updated Μάρτιος 22, 2019, 09:01
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 30, 2015, 09:08