Αρχείο προσκλήσεων για ευρωπαϊκά προγράμματα

Το αρχείο περιέχει προσκλήσεις για ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. horizon 2020, smart cities, life κ.λ.π.)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τριανταφυλλίδου Τριανταφυλλιά
Υπεύθυνος Συντήρησης Τριανταφυλλίδου Τριανταφυλλιά
Last Updated Ιούνιος 23, 2017, 12:11
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 14, 2017, 11:46