Αρχείο Προτιμήσεων Υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ -νέο σύστημα- που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Περιλαμβάνει τις προτιμήσεις Σχολών υποψηφίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΕΛ & ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα, που υπέβαλλαν μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ανά υποψήφιο.

Το αρχείο περιλαμβάνει περισσότερες απο 2500000 εγγραφές και προτείνεται η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού επεξεργασίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ Δ’ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)
Υπεύθυνος Συντήρησης Ειρήνη Πιτταρά
Έκδοση 1.0 2016
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2017, 08:54
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2017, 08:51