Αρχείο Προϋπολογισμού & Αναμορφώσεων Τμήματος Διοίκησης - Γραφείου Λογιστηρίου ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Το αρχείο περιέχει αρχεία Προϋπολογισμού, Αναμορφώσεων, Αποφάσεις Δ.Σ. ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Ιωάννης Γρηγορίου
Υπεύθυνος Συντήρησης Ιωάννης Γρηγορίου
Last Updated Ιούνιος 12, 2017, 13:01
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 28, 2016, 12:01