Αρχείο ΣΔΕΠ κατά ΕΛΟΤ

Το αρχείο περιέχει τον οδηγό του προτύπου, το masterfile, τα πιστοποιητικά, φακέλους επιθεωρήσεων, ανασκοπήσεων και αλληλογραφίας του τμήματος Αποτελεσματικότητας και Ποιότητας του Δήμου Βόλου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τριανταφυλλίδου Τριανταφυλλιά
Υπεύθυνος Συντήρησης Τριανταφυλλίδου Τριανταφυλλιά
Last Updated Ιούνιος 13, 2017, 07:55
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 22, 2016, 12:14