ΑΡΧΕΙΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1987-2011). Εργαλείο έρευνας.ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λέσβου. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λέσβου
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης Γεώργιος
Last Updated Απρίλιος 5, 2017, 07:25
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 15, 2016, 12:43
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC