ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΑΜΙΤΣΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΑΜΙΤΣΗ  (1872). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης Γεώργιος
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2016, 08:03
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 22, 2016, 08:03
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC