ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν ΡΟΔΟΠΗΣ (1995 - 2001). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ – Αρχεία Νομού Ροδόπης
Υπεύθυνος Συντήρησης Μαρία Φερφέλη
Last Updated Δεκέμβριος 27, 2016, 11:03
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 22, 2016, 12:12
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC