ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ.Εργαλείο έρευνας.ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ρεθύμνης.Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ρεθύμνης
Υπεύθυνος Συντήρησης Τσούρη, Γεωργία
Last Updated Δεκέμβριος 11, 2017, 08:36
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 1, 2017, 12:08
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC