ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ, Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1855-1885). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ, ΚΥ, Τμήμα Γενικού Ευρετηρίου. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ-ΚΥ, Τμήμα Γενικού Ευρετηρίου
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης, Γεώργιος
Last Updated Δεκέμβριος 20, 2018, 12:29
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 20, 2018, 12:28