Ασκηθείσες ποινικές διώξεις Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων

Ποινικές διώξεις ανά ειδικότητα, τομέα δημοσίου, βαθμού αστυνομικών και αδίκημα, που ασκήθηκαν για υποθέσεις που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων/ Α.Ε.Α.
Υπεύθυνος Συντήρησης Χρήστος Σωτηρόπουλος
Last Updated Ιούνιος 12, 2019, 05:56
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 20, 2017, 16:34