ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 2013-2017

Παρουσιάζεται το πλήθος των ατομικών διοικητικών πράξεων που αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατα το χρονικό διάστημα 2013-2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Last Updated Ιούλιος 10, 2018, 07:26
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2018, 06:59