Μητρώο Αναλυτικών Τιμολογίων και Συντελεστών Αναθεώρησης

Στοιχεία τιμών υλικών και εργασιών, βάσει των οποίων γίνεται και η τιμολόγηση των Δημοσίων Έργων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=29
Δημιουργός Δ/νση Ανάπτυξης, Συντήρησης & Λειτουργίας Εφαρμογών
Last Updated Μάιος 30, 2016, 07:24
Δημιουργήθηκε Μάιος 30, 2016, 06:35