Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

URL: http://www.data.gov.gr/dataset/12a9bd2a-4377-434d-81dd-2c23e62d9623/resource/a1bf362f-9795-4006-b5d7-4f0e5b8842ad/download/.xlsx

Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ- ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 15, 2016
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 15, 2016
Διαμόρφωση .xlsx
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 3 έτη πριν
format.xlsx
ida1bf362f-9795-4006-b5d7-4f0e5b8842ad
on same domain1
package id12a9bd2a-4377-434d-81dd-2c23e62d9623
revision idea7859fb-e8aa-49f4-a8dd-869f65d3cd1d
stateactive
url typeupload