Αρχεία αποτελεσμάτων μεταθέσεων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σχολικού έτους 2014-2015)

Αρχεία αποτελεσμάτων μεταθέσεων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σχολικού έτους 2014-2015)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Α’ Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
Υπεύθυνος Συντήρησης Κανελλοπούλου Μαρία
Έκδοση 1.0 2015
Last Updated Μάιος 18, 2017, 09:39
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 16, 2016, 11:45